Current Size: 100%

To Walk Again gaat op zoek naar geschikte naam voor postrevalidatiecentrum

To Walk Again is op zoek naar een geschikte naam voor het postrevalidatiecentrum dat de organisatie dit najaar opent. ‘Omdat we een breed gedragen naam willen, organiseren we een wedstrijd’, zegt peter Wout van Aert. ‘Iedereen kan tot en met 25 juni een voorstel indienen. De bedenker van de winnende inzending is mijn eregast tijdens een cross volgend seizoen.’
 
To Walk Again, de stichting opgericht door Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren, opent in het najaar 2017 het eerste postrevalidatiecentrum in Vlaanderen. Dit centrum, gevestigd op de zesde verdieping van het AZ Herentals, zal het bewegingsaanbod voor mensen met een fysieke beperking aanzienlijk verbreden. ‘Omdat het om een uniek centrum gaat, willen we ook uitpakken met een unieke naam’, vertelt algemeen directeur Kristel Gevaert. ‘En we verwachten wel wat van de naam. Hij moet uitstralen dat we innovatief en dynamisch zijn, dat we werken met hoogtechnologische toepassingen en hij moet ook bruikbaar zijn in een internationale context.’
 

Troef voor de hele streek

To Walk Again hecht veel belang aan de naam, omdat het centrum veel meer zal zijn dan enkel een postrevalidatiecentrum. ‘Het wordt een springplank naar de uitbouw en activering van een regionaal ecosysteem rond gezondheidszorg en technologie’, verduidelijkt Kristel Gevaert ‘Het zal een living lab zijn, waar lokale en regionale ondernemingen innovatieve zorgtechnologie en zorgconcepten ontwikkelen voor en in nauwe samenwerking met de doelgroep van mensen met een fysieke beperking en hun begeleiders. Op die manier zal Voka – KvK Kempen in co-creatie beloftevolle marktopportuniteiten identificeren.’ Omwille van deze sociaaleconomische insteek krijgt het project steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een flink aantal andere partners, waaronder de stichtende partners Orthopedie Van Haesendonck, Thomas More-Mobilab en het AZ St Elisabeth ziekenhuis zelf. Het project To Walk Again – Postrevalidatiecentrum heeft een totale kostprijs van 3.034.564,75 euro, EFRO Vlaanderen ondersteunt dit project met 1.194.418,86 euro. Ook de provincie Antwerpen is een van de partners en ziet het project als een enorme troef voor de streek en de hele provincie. ‘De zorgsector is een van de economische speerpunten van de Kempen en met onze snel verouderende bevolking zal het belang daarvan de komende jaren alleen maar toenemen’, licht gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid én Europese Samenwerking Peter Bellens toe. ‘Met dit unieke postrevalidatiecentrum kan de regio uitgroeien tot een toonbeeld van innovatie in Vlaanderen en Europa. Niet alleen patiënten maar ook zorgverleners zullen hun baat hebben bij al die nieuwe technologieën. Daarom investeren we als provincie graag mee in dit initiatief.’

Eregast

Wie wil deelnemen aan de wedstrijd kan alle info en het wedstrijdreglement terugvinden op www.towalkagain.be/nieuwenaam. ‘We sluiten de wedstrijd af op 25 juni om middernacht’, weet Wout van Aert. ‘Dus er is nog voldoende tijd om creatief aan de slag te gaan. Voor de winnaar wacht er een mooie beloning. Hij of zij zal de eregast zijn van Marc Herremans, meter Sarah De Bie en mezelf tijdens een cross volgend veldritseizoen. Daarnaast stellen we de winnaar ook voor tijdens de officiële opening van het centrum en is er natuurlijke de eeuwige roem en glorie als bedenker van de naam.’

Wedstrijdreglement

Deelnamevoorwaarden

Deelname is voorbehouden aan alle personen woonachtig in België.

To Walk Again vzw (verder TWA genaamd) houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor een prijs.

Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van maandag 15 mei t.e.m. zondag 25 juni en omvat de volgende creatieve vraag:

“Bedenk een moderne, goed klinkende en passende naam voor het unieke en innovatieve postrevalidatiecentrum van TWA in het AZ te Herentals. Elementen die moeten geassocieerd worden met de naam zijn “dynamisch”, “innovatief”, “technologie” en “internationaal”. De nieuwe naam moet ook toelaten om geïntegreerd te worden in het huidige logo van TWA (zie links bovenaan op de homepagina van www.towalkagain.be). De beginletter is dus niet onbelangrijk.”

Iedere inzending dient ook een omschrijving of duiding te geven bij de gekozen naam. Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. TWA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd.

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “To Walk Again gaat op zoek naar geschikte naam voor postrevalidatiecentrum”.

Ondanks alle voorzorgen die TWA aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding ...). Dergelijke fouten binden To Walk Again niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

TWA behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in specificaties of prijzen.

Om geldig deel te nemen moet u bij de inzending uw naam, mailadres, telefoonnummer en de gekozen naam vermelden. Ook de duiding omtrent de gekozen naam moet toegevoegd zijn. De duiding bij de naamgeving mag niet langer zijn 150 woorden.

Iedereen mag meerdere inzendingen doorsturen.

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan het deelnemen aan de wedstrijd.

Rechten

Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer aan TWA het recht om de inzending en de naam van de persoon te gebruiken in al haar communicatiemiddelen. Evenals de toestemming om foto’s te publiceren van de bekendmaking bij de officiële opening en het VIP-arrangement.

De deelnemer kan geen auteursrechten claimen.

De deelnemers worden geacht zeker te zijn dat er geen plagiaat wordt gepleegd met de ingezonden naamgeving. De verantwoordelijkheid daarvan ligt geheel bij de deelnemers. Hierover bestaat geen aansprakelijkheid voor TWA.

TWA garandeert dat de verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Winnaars en prijzen

Een jury, samengesteld uit medewerkers en leden van de RvB van TWA, beoordeelt de inzendingen op originaliteit en creativiteit om er de winnaar uit te selecteren. Deze beoordelingen zijn onafhankelijk van de identiteit van de deelnemer. De winnaar heeft geen recht om een andere prijs te eisen.

De prijs voor de creatieve vraag bestaat uit een officiële voorstelling op de opening van het centrum en een “meet and greet” met Marc Herremans, Wout Van Aert en Sarah De Bie tijdens een veldrit van het nieuwe cyclocross-seizoen 2017-2018.

TWA behoudt zich het recht voor om de “meet and greet” van datum te veranderen indien organisatorische redenen dit niet toelaten.

De winnaar wordt in de loop van de maand juli bekend gemaakt via de geschreven pers.

 

© 2018 To walk again vzw
Een site door sporta.be