Current Size: 100%

To Walk Again REVAlution Center

Wanneer bewegen plots niet meer vanzelfsprekend is, beseffen we pas ten volle hoe belangrijk dit eigenlijk is. Een fysieke beperking mag deze nood aan bewegen niet verhinderen. Bewegen is immers een essentieel gegeven om tot een optimale levenskwaliteit te komen. In het To Walk Again REVAlution Center willen we personen met een fysieke beperking maximaal motiveren en ondersteunen om bewegen (terug) deel te laten uitmaken van hun dagelijks leven. We streven hierin verder te gaan dan de klassieke revalidatie vandaag reikt.
Een uniek concept: Wij bieden een stimulerend REVAlution aanbod op maat, gebruik makend van de nieuwste technologieën en onder deskundige begeleiding. Hierbij staan de persoon, de medisch-wetenschappelijke achtergrond en de implementatie van innovatieve ontwikkelingen centraal

Voor meer info ga naar www.revalution.be

 

© 2018 To walk again vzw
Een site door sporta.be