Uitgebreide privacyverklaring voor website

Als To Walk Again zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens :

To Walk Again

Zetel: Nederrij 133, 2200 Herentals

e-mailadres: info@towalkagain.be

telefoon: 014/24.65.55

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door To Walk Again verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van To Walk Again vzw
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Het bekomen van subsidiëring van de overheid
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres, Je e-mailadres, Je geboortedatum, Je leveradres, Je facturatieadres, Je telefoonnummer, Het type toestel waarmee je onze websites bezoekt, Je bankkaartnummer of creditcardnummer, Je IP-adres en cookies
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: nummer identiteitskaart
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de  verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • Het verzorgen van een internetomgeving
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv in het kader van en politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

To Walk Again vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van wat wettelijk is vereist. To Walk Again vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan …

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens To Walk Again vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatige onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het algemeen mailadres kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vermelde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

COOKIES

To Walk Again gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan de websites zo aangenaam mogelijk te maken. Door het verzamelen van jouw internetgedrag binnen en buiten onze website kunnen wij content aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze websites gebruikt. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op onze websites leuker en makkelijker voor je wordt;
 • Je bij jouw bezoek aan onze webstore niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals de recent bekeken artikelen of alternatieve artikelen op basis van jouw interesses;
 • We kunnen meten hoe onze websites worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;
 • We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent;

Heb je dit liever niet, dan kan je op een makkelijke manier je cookies verwijderen op je computer.

Wijziging privacy statement

To Walk Again vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

VRAGEN EN FEEDBACK

Als je vragen heeft over deze privacyverklaring, kan je steeds contact met ons opnemen.