To Walk Again vzw

Onbeperkt innovatief

Europese unie
Sponsorlogo-EFRO-VLAIO
Meer info
To Walk Again

To Walk Again vzw werd in 2003 opgericht door Marc Herremans, triatleet en winnaar Iron Man in 2006.

Na zijn ernstig ongeval in 2002 kwam Marc in een rolstoel terecht. Hij wist echter vrij snel dat hij niet bij de pakken zou blijven zitten. Hij zou elke spiervezel in zijn lichaam aanspreken en zo actief mogelijk blijven in de hoop terug uit die rolstoel te geraken.

Dat werd tegelijk het motto van To Walk Again, nl er maximaal voor zorgen dat mensen met een fysieke beperking actief blijven sporten en bewegen met het oog op een minimaal gebruik of vermijden van die rolstoel.

Aanvankelijk vertaalde zich dit in het aanbod van sportactiviteiten voor kinderen en jongeren: sportdagen, initiatiedagen, weekends, kampen en vakanties. Het is van cruciaal belang dat kinderen van jongs af leren dat ze even actief kunnen zijn als valide kinderen; dit bepaalt hun visie op het maatschappelijk leven en de manier waarop ze zelf in het leven zullen staan. Dit kan er toe bijdragen dat ze een gelukkiger, zelfstandiger en meer inclusief leven tegemoet gaan.

In 2008 komt Marc Herremans in contact met de Amerikaanse staprobot en ijvert hij ervoor om ook daar mee aan de slag te gaan bij To Walk Again. Dankzij financiële ondersteuning van een stichtende partner kan To Walk Again in 2014 de eerste 2 ekso-skeletten aankopen. Dat vormde meteen de basis voor de ontwikkeling van een voortgezet revalidatie-aanbod op basis van hoogtechnologische apparatuur. To Walk Again gelooft standvastig dat er – dankzij de medische ontwikkelingen-  naast verbetering ook herstel van de stapfunctie mogelijk wordt. Daarom gaat zij voortdurend op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen die hersenen, zenuwbanen en spieren kunnen stimuleren om te versterken en bepaalde functies terug te activeren.

Steun de Ventoux challenge van Joël Smets & Marc Herremans
& Join “Team Averechts”

Meer weten over de Ventoux challenge

Doelgroep

To Walk Again richt zich voor haar sportaanbod op alle kinderen, jongeren en volwassenen met fysieke beperkingen, los van de concrete aandoening. Concreet starten we met ons aanbod vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Het revalidatie-aanbod focust zich op mensen met een neurologische problematiek, dwarslaesiepatiënten, CVA-patiënten en mensen met een amputatie. Van zodra de acute (opname ziekenhuis) en subacute revalidatiefase (ambulante revalidatie) is beëindigd kunnen gedreven mensen nog verder aan de slag bij To Walk Again. Omwille van de aangepaste apparatuur hebben we momenteel nog maar alleen een aanbod voor volwassenen.

Missie

To Walk Again is dé referentie waar mensen met een fysieke beperking in een drempelarme, ontspannen en positieve omgeving worden uitgedaagd om via sport en beweging hun levenskwaliteit te maximaliseren. Het To Walk Again REVAlution Center biedt een stimulerende en progressieve postrevalidatie op maat, gebruik makend van de nieuwste technologieën en onder deskundige begeleiding. Het sportaanbod laat kinderen en jongeren op een actieve manier en in een sociale context proeven van sport met het oog op een actieve integratie in de maatschappij.

Visie

To Walk Again biedt, laagdrempelig, (G-)sport- en bewegingsactiviteiten aan in een trendsettende, uitdagende, multidisciplinaire omgeving.

Het To Walk Again REVAlution Center hanteert een preventieve aanpak ten aanzien van secundaire locomotorische beperkingen om beweging te onderhouden en te optimaliseren.

Het centrum gebruikt de nieuwste technologieën voor grensverleggende (gang)revalidatie bij mensen met specifieke beperkingen onder deskundige begeleiding.

Het centrum biedt specifieke, intensieve, fulltime postrevalidatie-programma’s op maat aan zolang progressie voelbaar en zichtbaar is.

Het centrum gebruikt haar specifieke expertise om mensen met een fysieke beperking en hun omgeving grondige en gefundeerde adviezen te verschaffen.

To Walk Again biedt kinderen en jongeren de kans om op en inclusieve manier te bewegen en de stap te zetten naar duurzame sportactiviteiten.

De vzw fungeert als inclusieve ontmoetingsplaats, waar participatie fun is.